Úvodní strana

skupina historického tance Danza Alegre z. s.

IČO: 26523744
mobil: +420 606 475 678
e-mail: danzaalegre1@gmail.com

Skupina historického tance DANZA ALEGRE vznikla v Praze v lednu 2005. Založilo ji 5 tanečníků, kteří odešli z právě končící skupiny historických tanců LIONNEL. Skupina se záhy tranformovala na občanské sdružení a začala se intenzivně věnovat svému koníčku. Od roku 2017 jsme zapsaným spolkem. V současnosti má naše skupina 11 řádných členek a členů a několik dalších volně přidružených tanečníků.

Zaměřujeme se na evropské renesanční a raně barokní tance (období 2. poloviny 16. a počátku 17. století) z tanečních sbírek, jež zapsali slovutní taneční mistři Cesare Negri, Thoinot Arbeau, Fabritio Caroso a John Playford. Tančíme pro radost z pohybu i pro většinu z nás neopakovatelnou atmosféru oné doby na prahu novověku. Pravidelně se účastníme výukových seminářů, kde si zdokonalujeme taneční výraz a učíme se další historické tance. Vrcholem našeho tanečního snažení jsou oživené prohlídky na státním hradě Švihov, jež pod laskavou záštitou zdejšího kastelána pana Lukáše Bojčuka pořádáme o prázdninovém víkendu pod názvem Cernínské kratochvíle již od roku 2013.

Naše vystoupení jsou situována do šlechtického prostředí, tomu odpovídají i kostýmy a rekvizity. Taneční repertoár tvoří především taneční choreografie z výše uvedených tanečních sbírek, které zrekonstruovala RNDr. Hana Tillmanová. Menší část našeho repertoáru pak tvoří scénické choreografie, které vytvořily doc. Eva Kröschlová z pražské Divadelní fakulty AMU a MgA Zuzana Dostálová z Taneční konzervatoře v Praze.